Polityka prywatności

Polityka Prywatności bloga "Altruistka"


Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga "Altruistka" www.altruistka.pl

Właścicielem bloga "Altruistka" jest Magdalena Gawenda-Szelast zamieszkała w Łodzi (Polska). Kontakt z autorem jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości pod adres e-mail: altruistka@pisz.to . Właścicielem bloga jest administrator danych. 

§1 
Definicje 
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć: 
 1. Administrator – Magdalena Gawenda, zamieszkała w Łodzi (Polska)
 2. Blog - blog "Altruistk: dostępny jest na platformie Blogger pod adresem: www.altruistka.pl
 3. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści i zawartości Bloga 
 4. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, smartfonie lub tablecie. Po za tym informacje można odczytywać przez system teleinformatyczny Administratora.
§2 
Dane osobowe 

I. Przetwarzanie danych. 
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie takich jak dodanie komentarza, wysłanie maila.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. 
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na maila: altruistka@pisz.to
 6. Użytkownikowi przysługują prawa do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz wniesienia skargi do PUODO w Warszawie.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych: hostingodawcy (google), Disqusowi (komentarze blogowe).
§3 
Pliki Cookies 
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu
  1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Bloga; 
  2. dostosowanie zawartości strony do preferencji danego Użytkownika; 
  3. w celach statystycznych; 
  4. w celach marketingowych.
 2. Na blogu wykorzystywane są również pliki cookies stron:
  1. cookies Blogger
  2. cookies Google
  3. cookies OVH
  4. cookies Google Analytics 4
 3. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoich urządzeniach końcowych Użytkownika, np. komputerze, smartfornie lub tablecie;
  1. Dokonanie przez Użytkownika opisanych powyżej czynności może doprowadzić do tego, że korzystanie z Bloga może być utrudnione.
§4
Pozostałe 
Na blogu będzie można znaleźć posty lub zdjęcia, w których pojawić się będą mogły linki do sklepów internetowych, stron producenta, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te będą prowadzić Użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakość tych stron. 

W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na blogu W blasku marzeń. 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych: dostawcy domeny OVH, platformie Blogger (hosting), komentarze (Disqus) i Google (Google Analytics 4).

Brak komentarzy:

Copyright © Altruistka , Blogger